הסתיים הליך הנישוב השני של אסדת לוויתן

 

פעולת הנישוב השנייה באסדת לוויתן הסתיימה בשעה האחרונה; כפי שצפה המשרד להגנת הסביבה וכפי שהתרחש בנישוב הראשון – גם הפעם, ריכוזי הבנזן לאורך כל שעות היום בתחנות הניטור מול האסדה היו דומים לאלה שנמדדו בשבועות האחרונים

לפני דקות אחדות הסתיים שלב הנישוב השני שבוצע היום באסדת לוויתן, במסגרת תקופת ההרצה של האסדה, שבמהלכו נושבו גזים מצנרת האסדה החל משעות הבוקר ועד השעה 17:00. כפי שהוכח בנישוב הראשון שבוצע בשבוע שעבר, כך גם היום – ההשפעה על איכות האוויר באזור החוף מול האסדה הייתה מזערית, כמו שצפה המשרד להגנת הסביבה לאורך כל הדרך.

 

אסדת לוויתן, צילום: אלבטורס

 

החל משעה 15:45 ועד השעה 17:00 לערך התבצע החלק המשמעותי של הנישוב, במהלכו נפלטו פחממנים, כולל בנזן – המרכיב שהמשרד להגנת הסביבה עקב אחריו באופן הדוק. היקף הפליטה מהאסדה בפועל, כפי שעולה מנתוני מפקחי המשרד, היה נמוך משמעותית מהכמויות שהוערכו טרם ביצוע הנישוב. המשרד יפרסם, לאחר עיבודם, את הנתונים המדויקים של הפליטה מהאסדה.

עם סיום שני הנישובים, בהתאם לתוכנית ההרצה, בימים הקרובים יופעלו באסדה כל מערכות הפחתת הפליטות בשגרה.

גם בנישוב השני, צוותי המשרד להגנת הסביבה היו פרוסים במהלך היום במרכז הבקרה של איגוד ערים שרון-כרמל, בתחנות הניטור, בערים וביישובים, וכן על האסדה.

בשעות הבוקר נשבה רוח דרום מזרחית לאורך החוף, אשר הסיעה את המזהמים מהאסדה לכיוון צפון-מערב, מעל הים. כיוון הרוח כעת הוא דרום דרום-מערבי – כך שהרוח לא הגיעה לכיוון יישובי החוף. על פי תחזית מזג האוויר, צפויה הרוח בשעות הערב והלילה להיות דרומית עד דרומית-מזרחית.

 

אסדת לוויתן, צילום: אלבטורס

 

ריכוזי הבנזן הגבוהים ביותר אשר נמדדו היום עד לשעה זו בתחנות הניטור השונות נעים בין 0.32-0.96 מק”ג/מ”ק (ממוצע שעתי), בטווח הערכים אשר נמדד במהלך התקופה שבין 1 נובמבר ל-22 דצמבר, שהיא תקופת הייחוס להרצה (תקופה עם תנאים מטאורולוגיים דומים). הממוצע התקופתי של ריכוזי הבנזן בכל תחנות הניטור בתקופה זו נע בין 0.29 ל-0.80 מק”ג/מ”ק, שהם 7.4% עד 20.5% מערך הסביבה והיעד היממתי. ערכי הבנזן היממתיים המרביים בתקופה זו נעו בין 0.64 ל-1.75 מק”ג/מ”ק שהם 16.4% עד 45% מערך הסביבה והיעד היממתי. בנישוב הראשון שהתקיים ביום ג’ שעבר, נרשמו ריכוזים שעתיים מרביים בין 0.41 ל-1.40 מק”ג/מ”ק.

 

ראש מועצת חוף הכרמל, אסיף איזק וצוות המשרד להגנת הסביבה במהלך ישיבת הערכת מצב בעיצומו של הליך הנישוב, צילום: אבי ברומברג

מהמועצה האזורית חוף הכרמל נמסר: “הנישוב השני של אסדת לוויתן הסתיים. אנו שמחים לעדכן כי לאורך היום ובזמן “הנישוב”, לא היו כל חריגות מהתקן ונרשמו ערכים נורמטיביים כפי שאלו מוכרים לאיגוד ערים שרון כרמל, בכלל תחנות הניטור במרחב. מעתה אסדת לוויתן תספק גז בצורה רציפה. אמש הוסדרה תחנת ניטור נוספת, באתר חגית, את נתוניה (וגם אחורה עד חודש נובמבר) ניתן לראות באפליקציית “אוויר בסביבה” של המשרד להגנת הסביבה. בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות למנכ”ל איגוד ערים שרון כרמל, ניר סהר ולצוות המקצועי של האיגוד על פעילותם לשיקוף נתוני האוויר בצורה מקצועית ושקופה לציבור”.