הצלחה במאבק המחלף הדרומי

היסטוריה לעתלית – מחלף דרומי לעתלית מומלץ על ידי הוועדה המחוזית בתכנית המתאר הארצית

המועצה האזורית חוף הכרמל שמחה לעדכן  את התושבים כי היום (2.12.19) הכירה הועדה המחוזית לתכנון ובניה בצורך של הקמת מחלף דרומי בעתלית ועתה הוא יומלץ בתכנית המתאר הארצית לתחבורה (למועצה הארצית במסגרת תמ”א 42).

הועדה ציינה כי מדובר בישוב המיועד להיות בקיבולת של מעל 25,000 איש לפי תכנית המתאר שהוחלט לאשרה ושיכלול גם שטחי תעסוקה ובכך קיבלה את טענות המועצה.

על רקע זה ובראייה עתידית של מתן מענה לישוב הנשען כיום על ציר כניסה אחד, ומשיקולי בטחון, בטיחות וחירום, יש לאפשר חיבור נוסף של הישוב למערכת חיצונית.

עוד ציינה הועדה כי תסקיר ההשפעה על הסביבה שיערך לפי התכנית המפורטת, יבחן ויקבע את המיקום המדויק, ההתוויה והתנוחה, ובהתייחס לערכי רכס הכורכר.

הפגנת תושבי עתלית בעד הקמת מחלף דרומי ליישוב, צילום ארכיון: אודי אמסלם

ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, אסיף איזק: “אני מודה לסגן ראש המועצה, קובי ציטר לאגף ההנדסה ולציבור התושבים המדהימים על הובלת המאבק המשותף
עכשיו הלחץ עובר למועצה הארצית עד להשגת היעד!”.