יוזמה עם אמונה: כתיבת ספר תורה לעצירת מגפת הקורונה

לאור התפשטות מגפת הקורונה החליטו מספר יהודים בהתייעצות עם רבני הקהילות השונות בארץ להתחיל בכתיבת ספר תורה מיוחד להגנה והצלה של עם ישראל מפני מגפת הקורונה

 

לאור התפשטות מגפת הקורונה הנוראה בערי ישראל ובעולם ובכלל זה גם בטירת כרמל והסביבה, מגיפה אשר לא פסחה על אף אחת מכל קהילות הקודש, החליטו מספר יהודים בהתייעצות עם רבני הקהילות השונות בארץ להתחיל בכתיבת ספר תורה מיוחד להגנה והצלה של עם ישראל מפני מגפת הקורונה, כאשר המטרה היא להוציא ספר תורה ובזכותו מאמינים היוזמים המגיפה הארורה תיעלם מן העולם. בטירת כרמל אחראי על הפרויקט ארגון “צדקת אבות” בטירת כרמל בניהולו של הרב יוסף גדסי שקורא לתושבים המעוניינים לקנות אות בספר התורה שנכתב וכך לקחת חלק בפרויקט המבורך כאשר המטרה היא להכניס ספר תורה בטירת כרמל שבזכותו תוסר מגיפת הקורונה.
הרב יוסף גדסי: “אני פונה בקריאה נרגשת לכל תושבי טירת כרמל, ליטול חלק ביוזמה נפלאה זו. המיזם זוכה להסכמתם ותמיכתם של מרנן ורבנן, גדולי ישראל, מכלל העדות והמגזרים. כל הקהילות נכוו ונפגעו מהמגיפה האיומה. כאלו שפחות וכאלו שיותר, אך בכולם הפגיעה היא קשה לאין ערוך. רבים מבני משפחתנו, שכנינו, חברינו ומכרינו זקוקים לרפואה שלימה וקרובה ממחלת הקורונה האיומה. הבה נתאחד ונבקש כאיש אחד בלב אחד רחמי שמים מיוחדים. נתחנן לה’, “אנא, מגר את הנגיף הארור הזה מקרבנו. שלח רפואה שלימה לחולי עמך, עכשיו!“. המצב קשה. חייבים להסתער. קנו אותיות עכשיו וקחו חלק בפרויקט החשוב”.  לפרטים נוספים: הרב יוסף גדסי טלפון נייד: 0526877081

הרב גדסי משתף את תושבי טירת כרמל במשל מיוחד על הנושא (שווה קריאה):

בשנת ה’תקי”ב (5512), התעורר קטרוג גדול, לא עלינו, על העיר מז’יבוז’. אנשים, נשים וטף, חלו במגפה שפרצה בעיר, והגיעו עד כדי גסיסה רחמנא ליצלן. ותהי צעקה גדולה בעיר, כי אין בית אשר אין שם חולה או שניים. במר נפשם, פנו נציגי העיר אל הבעש”ט (בעל השם טוב), והתחננו בפניו להרבות עבורם בתפילה. מורנו הבעש”ט השיב שאינו יכול להושיעם. רק הם בכוחם להחליש או לבטל את רוע הגזרה. הבעש”ט הסביר להם את פירוש התפילה “‘ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך’. עבודת ישראל היא זו שעושה רצון תמיד להחליש את הגזרה ולבטלה. ומהי עבודת ישראל שעומדת תמיד לפני ה’ יתברך לעשות רצון? אלו האותיות שבתורה, בהשתתפות כל תושבי העיר”. הנוכחים קיבלו על עצמם לכתוב ספר תורה על ידי כל תושבי העיר, ומורנו הבעש”ט ציווה לסופרו ר’ צבי הצדיק שיתחיל מיד בכתיבת ספר התורה. עם תחילת הכתיבה, החלו חולי העיר להירפא. ויקראו לספר התורה הזה בשם, “ספר התורה בעל המופת“.

פרסומות: