פיטפוטים בחוף 03/01/2020

פיטפוטים בחוף – המדור שכולם אוהבים מתוך גיליון עיתון קול החוף 03/01/2020