חוף הכרמל: צו עבירות קנס נכנס לתוקף

כחלק מהטמעת צו עבירות הקנס פיקוח המועצה פעל עד כה במתן התראות והסברה לציבור והחל מתאריך 1.3.18 יוטלו קנסות בגין הפרת חוקי העזר של המועצה.
פעילות פיקוח המועצה בחופים, צילום: דוברות מועצת חוף הכרמל

צו עברות קנס במועצה האזורית חוף הכרמל אושר לאחרונה ונכנס לתוקף כבר לפני כחודשיים. במהלך השבועות האחרונים פיקוח המועצה האזורית חוף הכרמל פעל במתן אזהרות והסברה לציבור והחל מה-1/3/18 יוטלו קנסות בגין עברות על חוקי העזר.
צו עברות הקנס מאפשר למועצה האזורית להטיל קנסות בגין עברות על חוקי העזר, שעד כה לא ניתן היה אפשרות להטיל בגינם קנסות. לאחר עבודה מאומצת של המחלקה המשפטית אושר צו עברות הקנס, פורסם ברשומות ונכנס לתוקף.
כחלק מהטמעת צו עברות הקנס ויידוע תושבי חוף הכרמל, פיקוח המועצה יפעל במתן התראות/ אזהרות והסברה לציבור עד לתאריך 1.3.18 ולאחר מכן יוטלו קנסות בגין הפרת חוקי העזר של המועצה.
הצו כולל את כל חוקי העזר של המועצה, המפורסמים באתר משרד הפנים. דוגמא לעברות שבגינם יוטל קנס: הצבת אוהל, סככה וכו בחוף הים, מאהלים עסקיים- 475 ש”ח, רוכלות בחוף הים ללא רישיון- 475 ש”ח, פלישת גדר חיה לתווך הציבורי- 320 ש”ח, הצבת שילוט ללא רישיון שילוט- 730 ש”ח, הבערת פסולת- 730 ש”ח, אי הדברת מזיקים בנכס- 475 ש”ח, החזקת מקלט במצב לא תקין- 475 ש”ח, החזקת בעלי חיים באופן הגורם לרעש בלתי סביר, לכלוך או צחנה- 475 ש”ח, אי שמירה על ניקיון מגרש- 475 ש”ח, אי תחזוקה ביב פרטי במצב תקין- 730 ש”ח ועוד.
מנהל האגף המוניציפאלי במועצה האזורית חוף הכרמל, משה אלזרע: ” צו עברות הקנס יאפשר לפקחי המועצה לבצע אכיפה משמעותית במגוון תחומי החיים שלא נאכפו עד כה, בכך להטיב את איכות חיי תושבי המועצה. מודה למחלקה המשפטית על המאמץ שהושקע בהסדרת הצו”.
מנהל הפיקוח במועצה האזורית חוף הכרמל, דורון שטיינברגר כהן: “כלל פקחי המועצה יבצעו עד ה- 1.3.18 הסברה ומתן התראות בלבד ולאחר מכן יוטלו קנסות בגין הפרת חוקי העזר. בהזדמנות זו, אני מבקש מתושבי חוף הכרמל להישמע להוראות החוק, לכבד את הזולת והסביבה ולהימנע מאי נעימות”.